Úvod
Obce
Kľúče
 

+ULTRA R/E/Investment s.r.o.


Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 36282596

Deň zápisu: 25.2.2006

Grösslingova 56
Bratislava
81109

Vložka 39607/B, oddiel Sro

 • Vedenie účtovníctva
 • Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
 • Prieskum trhu a verejnej mienky
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
 • Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
 • Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
 • Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
 • Obstarávanie služieb spojených so správou a údržbou nehnuteľností
 • Reklamná a propagačná činnosť
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
 • Organizovanie školení a seminárov
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
 • Finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti
 • činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
 • Prenájom nehnuteľností bytových a nebytových priestorov s poskytovaním základných služieb
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom v rozsahu voľných živností /veľkoobchod/
 • Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Marketing
 • Obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností v rozsahu voľnej živnosti
 • Leasingová činnosť- finančný leasing v rozsahu voľnej živnosti
 • Prieskum trhu a marketingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Prenájom motorových vozidiel, strojov a prístrojov
 • Poriadanie kurzov, školení a seminárov
 • Organizovanie kurzov, školení, sympózíí a seminárov
 • Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť
 • Zabezpečovanie služieb spojených so správou nehnuteľností
 • Reklamné činnosti v rozsahu voľnej živnosti
 • Organizovanie dobrovoľných dražieb
 • Sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti
 • Prenájom bytových a nebytových priestorov s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť spojená s prenájmom
 • Leasingová spoločnosť v rozsahu voľných živností
 • Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej
 • Organizovanie kurzov, školení a prednášok
 • Prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov popri ktorom sa neposkytujú iné než základné služby spojené s prenájmom
 • Obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
 • Obstarávanie služieb spjených so správou nehnuteľností a majetku, správa budov
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej /veľkoobchod/, vrátane exportu a importu
 • Prenájom častí nehnuteľností - nebytových priestorov bez poskytovania iných ako základných služieb spojených s týmto prenájmom
 • Prenájom motorových vozidiel, strojov, prístrojov a dopravných zariadení
 • Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (v oblasti stavebníctva)
 • Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľných ohlasovacích živností
 • Leasingová činnosť v rozsahu voľnej činnosti
 • Sprostredkovateľská a poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
 • Prenájom motorových vozidiel, stavebných strojov a zariadení
 • Obstarávanie služieb spojených so správou budov
 • Nákup, predaj a prenájom motorových vozidiel, strojov a zariadení
 • Prenájom motorových vozidiel, člnov a plavidiel
 • Usporadúvanie a organizovanie kurzov, školení a seminárov
 • Sprostredkovanie a obstarávanie služieb spojených so správou nehnuteľností
 • Operatívny leasing v rozsahu voľnej živnosti
 • Organizovanie odborných kurzov, školení a seminárov
 • Kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti - veľkoobchod
 • Leasing motorových vozidiel, prístrojov a zariadení
 • Prenájom nehnuteľností, bytov a nebytových preistorov spojených s poskytovaním aj iných doplnkových služieb spojených s prenájmom
 • Organizovanie kurzov, sˇkoleni´ a semina´rov
 • Kúpa a predaj tovaru za účelom jeho ďaľšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti formou veľkoobchodu
 • Obstarávanie služieb spojených s nehnuteľnosťami
 • Prenájom stavebnej techniky, motorových vozidiel, strojov a zariadení
 • Organizovanie kurzov, konferencií, školení, seminárov
 • Veľkoobchod - kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností v rozsahu voľných živností
 • Sprostredkovateľská, obchodná a odbytová činnosť v rozsahu voľnej živnosti


Máte dodatočné informácie o tejto firme? Otváracie hodiny, telefónne číslo, e-mail, popis služieb alebo cenník? Uverejnite tieto informácie zdarma tu:
Podobné firmy